Middelbaar Beroepsonderwijs

Informatie over middelbaar beroepsonderwijs

Werken en leren

Mbo-studenten combineren school met stages in de praktijk. Dit gebeurt via de beroepsopleidende leerweg (bol) of de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Bij de BOL zit de leerling het grootste deel van de opleiding op school. Bij de BBL werkt een leerling in een bedrijf en volgt 1 of 2 dagen per week school.

Vanaf schooljaar 2015-2016 mag een mbo een gecombineerde leerweg aanbieden. Daarbij volgt de leerling de eerste jaren lessen op school, het tweede deel van de opleiding gaat hij aan de slag binnen een bedrijf.

Welke beroepen zijn er?

Kijk eens op Beroepen in Beeld om te zien welke beroepen er zijn en welke mbo-opleiding je daarvoor kunt volgen.

Meer weten?

 • Naar het mbo
  Hoe maak je de overstap van de middelbare school naar het mbo? (SchoolWerkt.nl)
 • Wat is mbo? 
  Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) leidt studenten op om een bepaald beroep uit te oefenen.
 • De beroepsbegeleidende leerweg
  Bij de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) leren studenten een vak vooral in de praktijk.
 • De beroepsopleidende leerweg
  Bij de beroepsopleidende leerweg (BOL) gaat de student de meeste dagen van de week naar school.

 

Deze site gaat vanaf eind september offline. Voor vragen hierover of over content op deze site, kun je contact opnemen via het

contactformulier.
+