Verkeersouders voor scholen

Scholen in het primair onderwijs kunnen kosteloos een lidmaatschappakket aanvragen voor Verkeersouders.

De provincie Utrecht stimuleert dat Verkeersouders een belangrijke schakel zijn op het gebied van verkeersveiligheid. Ze zijn onmisbaar in de uitvoering van activiteiten rondom een verkeersveilige schoolomgeving, voor veilige school-thuis-routes en goed (praktisch) verkeersonderwijs.

Interesse? Neem contact op met VVN, via het e-mailadres [m.vonhof@vvn.nl].
Kijk voor meer informatie op verkeersouders.nl.