Utrecht is de eerste grote gemeente met 100% scholen van voldoende kwaliteit

Het jaar 2017 begint met goed nieuws over de kwaliteit van het onderwijs in de gemeente Utrecht. Alle scholen voor voortgezet onderwijs krijgen van de Inspectie van het Onderwijs minstens een voldoende. Twee jaar eerder gaf het basisonderwijs al het goede voorbeeld. Utrecht is de eerste van de vier grote gemeenten waar alle scholen voor zowel het basisonderwijs, het speciaal onderwijs als het voortgezet onderwijs van voldoende kwaliteit zijn.

 Vijf jaar geleden waren er in Utrecht nog twintig scholen of schoolafdelingen die door de onderwijsinspectie werden beoordeeld met ‘zwak’ of ‘zeer zwak’. Met deze scholen heeft de onderwijsinspectie een verbeterplan opgesteld. Dit heeft nu zijn vruchten afgeworpen.

“We zijn erg trots op dit resultaat”, aldus de wethouder van Onderwijs, Jeroen Kreijkamp. “Elk kind kan nu in Utrecht naar een school van voldoende kwaliteit. De basis is op orde. Dit geeft de stad een goede fundering om verder te bouwen aan gelijke onderwijskansen voor alle kinderen”.

In heel Nederland is al een paar jaar sprake van een positieve trend. In 2012 was 10% van de schoolafdelingen in het voortgezet onderwijs zwak. In 2016 was dit nog maar iets meer dan 4%. In het basisonderwijs ligt het percentage zwakke scholen al een paar jaar rond de 2%. In Utrecht zijn er nu dus helemaal geen zwakke scholen meer. Dit mooie resultaat is bereikt dankzij schoolbesturen, schoolleiders en vooral door de docenten. Zij zorgen er dag in dag uit voor dat iedere leerling het onderwijs krijgt waar hij recht op heeft.

De gemeente Utrecht heeft regelmatig gesprekken gevoerd met schoolbesturen over de kwaliteit van het onderwijs. Utrecht werkt aan gelijke onderwijskansen voor ieder kind. De kwaliteit van de voor-en voorschoolse educatie voor peuters is verhoogd en landelijk door de inspectie beoordeeld als de beste. Alle basisscholen zijn van voldoende kwaliteit. En nu is dat doel ook in het voorgezet onderwijs behaald. In Utrecht zijn ook drie excellente scholen: de openbare basisschool Overvecht, de katholieke basisschool De Achtbaan in Utrecht en het Utrechts Stedelijk Gymnasium.

De gemeente Utrecht steunt scholen en docenten daarbij met aanvullende middelen voor het ontwikkelen en versterken van het onderwijs; voor brede scholen, voor taalversterking, voor culturele ontwikkeling. Met de Utrechtse onderwijsimpuls voor kwaliteit en excellentie geeft de gemeente het voortgezet onderwijs steun om positieve ontwikkelingen te versterken.

Jeroen Kreijkamp en medewerkers van de gemeente Utrecht gaan persoonlijk langs bij de scholen in het voortgezet onderwijs met een felicitatie.