Themabijeenkomst ‘Laaggeletterdheid bij ouders’

dinsdag 21 november 2017 in Het Huis, Boorstraat 107 te Utrecht
Aanmelden is verplicht en kan via deze link. De bevestiging, die u na aanmelding ontvangt, dient als toegangsbewijs.

Beste professional/vrijwilliger,

Utrecht wil een stad zijn waar kinderen gelijke kansen krijgen op een gezonde start, gezond en veilig opgroeien en zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Dit doen wij o.a. door samen themabijeenkomsten te organiseren om kennis, netwerken en initiatieven te versterken. Tijdens deze bijeenkomsten staan preventie en ontzorgen centraal.

Wij nodigen u van harte uit op dinsdag 21 november a.s. voor de themabijeenkomst ‘Laaggeletterdheid bij ouders’. Tijdens deze bijeenkomst informeren en inspireren we u en is er gelegenheid om kennis en ervaring uit te wisselen. De bijeenkomst start met een plenaire lezing over laaggeletterdheid en wat dit voor het opgroeien en de ontwikkeling van kinderen betekent. Hierna volgen inspiratiesessies.

Begin deze maand is bekend gemaakt dat Utrecht zich voortaan UNESCO ‘City of Literature’ mag noemen. Vele partijen in de stad dragen hier op hun eigen manier aan bij, variërend van aandacht voor taalontwikkeling van de allerkleinsten (in het bijzonder bij laagtaalvaardige ouders) tot literaire evenementen en festivals. Een extra mooie reden voor deze themabijeenkomst!

Programma:

17.15  – 17.45 uur    Inloop met een broodje en gelegenheid om te netwerken
17.45  – 18.00 uur    Opening
18.00  – 18.45 uur    Lezing door Céline van Klei, Ambassadeur Laaggeletterdheid
18.45  – 19.00 uur    Pauze
19.00  – 20.00 uur    Inspiratiesessies
20.00 uur                Einde bijeenkomst

U kunt een keuze maken uit 4 inspiratiesessies. Bij uw aanmelding kunt u uw voorkeur aangeven; wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Hieronder vindt u een toelichting op de sessies.

Inspiratiesessie 1: ‘Ontmoet de ervaringsdeskundige’ door Mariet Hattink van Stichting Lezen & Schrijven.

In deze inspiratiesessie krijgt u de mogelijkheid om in interactie te gaan met iemand die aan den lijve heeft ondervonden, wat het is om problemen te hebben met lezen en schrijven. Op deze manier krijgt  laaggeletterdheid wat meer een gezicht en praten we hopelijk niet meer ‘over’ maar vooral ook ‘met’ de mensen om wie het gaat. Verder worden er tijdens deze sessie feiten en cijfers gedeeld en zal er worden gekeken naar mogelijke oorzaken en gevolgen van laaggeletterdheid. Tenslotte wordt aandacht besteed aan hoe we in ons werk alerter kunnen zijn op gedragingen, die verband zouden kunnen houden met laaggeletterdheid.

Inspiratiesessie 2: ‘Ervaringen en praktische voorbeelden uit de huisartsenzorg, verwonder en verbeter’! door huisarts Suzanne van der Els.

In deze inspiratiesessie komt aan bod hoe u laaggeletterdheid bespreekbaar kunt maken. Als huisarts ziet Suzanne van der Els veel schaamte bij mensen, die laaggeletterd zijn. Mensen lopen vaak jaren rond met dit geheim en het is meestal een grote opluchting als ze het hebben kunnen delen. Ook wil Suzanne, aan de hand van praktijkervaringen en voorbeelden, laten zien hoe de zorg toegankelijker kan worden gemaakt voor laaggeletterden en mensen met lage  gezondheidsvaardigheden. Door deze inspiratiesessie wordt u aan het denken gezet over hoe u uw eigen werkwijze kunt aanpassen, zodat alles makkelijker en duidelijker wordt voor degene voor wie het is bedoeld.

Inspiratiesessie 3: ‘Taal doet meer: gezondheidsvaardigheden en laaggeletterden’  door Ellen Visser van Taal doet meer.

In deze inspiratiesessie wordt informatie gegeven over de relatie van gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid én de impact daarvan, ook op de eigen praktijk van aanwezigen.Verder wordt in gegaan op wat Taal doet meer daarin betekent, zowel met gezonde Taal! als met ondersteuning van gezinnen en ouders en wat de rol van de wegwijzer is.

Inspiratiesessie 4: Partnerschap tussen ouders en onderwijs. Hoe bevordert het onderwijs een kansrijke samenwerking met ouders’ door  Astrid Lotte van STIP VSO en Gemma Geerdsema van  de Brede School Academie.

Hoe betrekken onderwijsprofessionals, ouders op een positieve manier bij de ontwikkeling van hun kind? Taal en vaardigheid zijn belangrijke “instrumenten” om leerlingen competent te laten zijn in hun toekomst. Ouders spelen een cruciale rol in de ontwikkeling van hun kind(eren). Tijdens deze inspiratiesessie worden bruikbare praktijkvoorbeelden uit het onderwijs gegeven hoe ouders mee te nemen in de begeleiding van hun kind ter bevordering van hun ontwikkeling.

Aanmelden is verplicht

Aanmelden voor deze bijeenkomst is verplicht en kan via deze link. De bevestiging, die u na aanmelding ontvangt, dient als toegangsbewijs. Er is een maximaal aantal plaatsen beschikbaar.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Met vriendelijke groet,

Taal doet Meer, Stichting Lezen & Schrijven, Jeugdgezondheidszorg Utrecht, Gemeente Utrecht, Volksgezondheid