Dag van de Leerplicht 2017

Tijdens de Dag van de Leerplicht gingen medewerkers van Gemeente Utrecht op verschillende scholen van het voorgezet onderwijs en mbo voor de klas staan. Daarnaast zijn alle basisscholen gebeld om een indruk te krijgen van de aan- of afwezigheid van leerlingen op een doorsnee dag. Het doel van deze dag is om het leerrecht onder de aandacht te brengen bij leerlingen, scholen en andere betrokkenen.

Gemeente Utrecht voor de klas
De klassen hebben een samengesteld lesprogramma gekregen met het thema: leerplicht en je toekomst! Wat is leerplicht? Hoe is dat ontstaan? En wat kan leerplicht voor je toekomst betekenen? Met spellen, een stukje geschiedenis en filmpjes over vaardigheden en toekomstdromen zijn ze met deze klassen aan de slag gegaan.

Aanwezige leerlingen op een doorsnee dag
Van de 110 scholen die zijn bereikt, was op 16 maart bijna 98% aanwezig. De meeste afwezige leerlingen waren ziek of naar de dokter. 0,16% van de afwezige leerlingen was met verlof. 24 leerlingen waren ongeoorloofd afwezig (0,09%).

Laagst aantal voortijdige schoolverlaters
Ook in Utrecht is het belangrijk dat iedere jongere naar school kan en gaat. Elke dag spannen leerplichtambtenaren zich samen met partners in om dit voor alle jongeren uit de stad mogelijk te maken. Dit recht op onderwijs is bij wet geregeld. Tijdens de Dag van de Leerplicht besteden we extra aandacht aan dit recht. Utrecht heeft op dit moment het laagste percentage jongeren die voortijdig school verlaten van de G4 steden.

 

koo         koo (2)