Aanvragen subsidie voorschoolse educatie Utrecht gestart

De beleidsregel voor de voorschoolse educatie en ‘kinderopvang plus’ voor de gemeente Utrecht is gepubliceerd. Dit betekent dat kinderopvangorganisaties subsidie aan kunnen vragen om voorschoolse educatie aan te gaan bieden vanaf 1 januari 2020. De aanvraagperiode loopt tot en met 15 augustus 2019. Uiterlijk 1 oktober 2019 wordt bekend gemaakt wie subsidie krijgt.

Kinderen van 2,5 tot 4 jaar met risico op een taalachterstand hebben extra stimulering nodig op het gebied van taal en ontwikkeling. Door voorschoolse educatie op de kinderopvang kunnen kinderen een betere start maken op de basisschool.

Met ‘kinderopvang plus’ streeft de gemeente Utrecht ernaar dat de kinderopvang een passende plek is voor kinderen (0 – 12 jaar) met een ondersteuningsvraag anders dan op het gebied van taal. Met ‘kinderopvang plus’ biedt de gemeente deze kinderen extra tijd, aandacht en begeleiding om goed te kunnen functioneren op de kinderopvang.

Ook is een beleidsregel gepubliceerd voor de huidige aanbieder van voorschoolse educatie. In de beleidsregel staat dat er compensatie aangevraagd kan worden om de verschillen van de cao sociaal werk op te vangen.

Meer informatie over aanvragen subsidie voorschoolse educatie vindt u hier.

De beleidsregels vindt u hier: