Aantal voortijdig schoolverlaters verder gedaald in Utrecht

In de stad Utrecht is het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) gedaald met ruim 12% in schooljaar 2015-2016. Dit blijkt uit de landelijke cijfers die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vandaag bekend maakte. Utrecht heeft het laagste percentage voortijdig schoolverlaters van de G4. Op een totaal van 19.579 studenten in Utrecht zijn er 386 jongeren die voortijdig hun school hebben verlaten. Utrecht zet alles op alles om deze schoolverlaters terug naar school of naar werk te begeleiden.

In de regio Utrecht is het aantal schoolverlaters gelijk aan vorig jaar. Ook in de regio kent Utrecht het laagste percentage vsv’ers ten opzichte van de regio’s om de andere grote steden.

De SchoolWerkt-agenda vormt de basis voor de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten 2017-2020. In deze agenda hebben alle voortgezet onderwijs scholen, mbo’s, samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs en gemeenten uit de regio afspraken gemaakt om zoveel mogelijk jongeren te helpen hun startkwalificatie (diploma HAVO, VWO, niveau 2 MBO of hoger) te halen. Met een startkwalificatie hebben jongeren een betere kans op werk en een goede plek in de maatschappij. Het aantal jongeren dat het lukt om een startkwalificatie te behalen stijgt nog steeds.

Landelijk heeft de minister de doelstelling om het aantal voortijdig schoolverlaters van 25.000 in 2016 terug te brengen naar maximaal 20.000 voortijdig schoolverlaters in 2021.