kosteloos handboek burgerschapsonderwijs

Het belang van goed burgerschapsonderwijs op scholen staat buiten kijf, en met de op handen zijnde wet ‘Verduidelijking burgerschapsopdracht’ en de bouwstenen opgeleverd door Curriculum.nu wordt de opdracht aan scholen rond burgerschap ook steeds duidelijker en urgenter. Maar hoe geef je hier in de praktijk nu concreet vorm aan? De VO-raad, vereniging van scholen in het voorgezet onderwijs, heeft een gratis handboek opgesteld.

Meer informatie en het handboek vind je op hun website.